Anna Klim-Klimaszewska

Prof. nzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska - A pedagogue, specialisation in preschool and elementary school education, the author of more than 180 publications published in Poland and abroad (Spain, France, Switzerland, Cyprus, the Slovak Republic, the Czech Republic, Bulgaria, Russia, Ukraine, Belarus, Finland, Canada), including 25 books – monographs and edited. A member of the following scientipc organisations: Siedleckie Towarzystwo Naukowe (Siedlce Learned Society), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (Polish Pedagogical Society), Akademickie Towarzystwo Andragogiczne (Academic Andragogical Society), Międzynarodowa Słowiańska Akademia Kształcenia im. Jana Amosa Komeńskiego w Mołdawii (The John Amos Comenius International Slavic Academy of Education in Moldova), Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe (The Drohiczyn Learned Society), European Association of Security, Asocjacja Profesorów Słowiańskich Państw w Bułgarii (Association of the Professors of Slavic Countries in Bulgaria), Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych TRIO (Society for Developing Educational Initiatives TRIO), Zespół Teorii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (Unit for the Theory of Education at the Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences), Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP (Polish Committee of the World Organization for Early Childgooh Education OMEP). The chief editor of an international journal “Pedagogica. At Utilitatem Disciplinae” published by the Institute of Pedagogy at Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. An organizer and co-organizer of 15 national and international conferences.

Published articles: