Cooperation of Home and School: Evaluation of Premises of Educational Reform in Poland

Section
Page from127
Page to130
From Issue

Summary

Review of book: M. Banasiak, Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce (Cooperation of Parents and Schools in the Context of Educational Reform in Poland), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.